ARN 1998-2845

Fråga om felbehandling av klädesplagg vid tvätt.

Fråga om felbehandling av klädesplagg vid tvätt. Avgörande 1998-11-05; 1998-2845

E köpte våren 1994 en kappa för 1 500 kr som var skötselmärkt kemtvätt P. I maj 1998 lämnade E kappan till tvätt. Efter tvätten var kappan helt förstörd. Ytan på tyget var klibbig och färgen förändrad. E yrkade hos nämnden ersättning för kappan med 1 500 kr.

Tvätteriet bestred yrkandet och ansåg att kappan hade tvättats på ett skonsammare sätt i kolväte än vad skötselrådet rekommenderade.

Säljbolaget bestred yrkandet och anförde att kappan hade blivit felbehandlad hos tvätteriet.

Nämnden bedömning:

Nämnden har granskat kappan och konstaterat den påtalade skadan på tyget. Enligt nämndens bedömning talar övervägande skäl för att denna har uppkommit till följd av att kappan har torkats i för hög värme. Tvätteriet har således felbehandlat kappan genom att inte fullt ut följa anvisningen i skötselrådet. Strecket under symbolen P anger att extra försiktighet måste iakttas vid tvättning (begränsad torktemperatur m.m.). Omständigheterna är sådana att E bör ha rätt till ersättning motsvarande kappans värde vid inlämningen till tvätt. Med beaktande av kappans ålder och användning kan ersättningen skäligen bestämmas till 300 kr.