ARN 1998-3100

Köparen av en bokhylla har ansetts med fog kunna utgå från att den skulle hålla för förvaring av ett uppslagsverk.

Köparen av en bokhylla har ansetts med fog kunna utgå från att den skulle hålla för förvaring av ett uppslagsverk. Avgörande 1999-01-12; 1998-3100

W köpte en bokhylla som hon b.la. placerade uppslagsböcker i. Hyllplanen bågnade av tyngden. När hon klagade menade säljföretaget att hon borde ha berättat vilka slags böcker hon ämnade förvara i bokhyllan. Hon vände sig till nämnden för att få köpet hävt.

Säljföretaget motsatte sig yrkandet och anförde att det inte var fel på bokhyllan utan att den hade utsatts för extrem belastning.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Det är ostridigt att hyllorna i bokhyllan inte har klarat av tyngden av de böcker som placerats i den. Nämnden konstaterar att ett grundläggande krav på en bokhylla måste vara att det går att förvara böcker i den. Detta gäller även om det rör sig om stora och tunga böcker som exempelvis ett uppslagsverk, försåvitt säljaren inte har gjort något uttryckligt förbehåll vid köpet. Så har inte skett i detta fall. Bokhyllan får således anses behäftad med fel i köprättslig mening. Detta är av väsentlig betydelse för W. Hon bör därför vara berättigad att häva köpet i enlighet med sitt yrkande.