ARN 1998-3424

Fråga om flygbolags ansvar för förseningar enligt 9 kap. 19 och 20 §§ luftfartslagen.

Fråga om flygbolags ansvar för förseningar enligt 9 kap. 19 och 20 §§ luftfartslagen . Avgörande 1998-12-03; 1998-3424

Ett spelmanslag (25 personer) hade köpt flygbiljetter till Skottland tur och retur. Vid hemresan blev planet drygt tre timmar försenat vilket innebar att resenärerna missade ett anslutningsflyg i Stanstead. De fick tillbringa natten på flygplatsen och fick sedan, på egen bekostnad, ta en expressbuss till Heathrow varifrån flygbolaget ordnat hemtransport med ett annat flygbolag. Resenärerna yrkade hos nämnden skadestånd med motvärdet av 60 £ per person för uteblivet hotellrum, 11 £ per person för expressbuss, 10 £ per person för förtäring samt 50 £ per person som kompensation för den omilda behandling de utsatts för och för att de blivit tvungna att tillbringa natten på flygplatsen utan möjlighet att sova bekvämt.

Flygbolaget bestred yrkandet och anförde att förseningen berodde på restriktioner i luftrummet samt att sådana restriktioner utgör omständigheter utanför flygbolagets kontroll.

Nämnden gjorde följande bedömning:

I ärendet är fråga om försening vid flygresa mellan Skottland och Sverige med byte av plan i London.

Bestämmelserna om flygbolags ansvar för förseningar finns i 9 kap.luftfartslagen (1957:297). Nämnden utgår från att i ärendet skall tillämpas den äldre lydelsen av kapitlet som gällde före 1986 års ändringar.

I 9 kap.19 och 20 §§luftfartslagen anges att fraktföraren ansvarar för skador till följd av dröjsmål vid lufttransporter av passagerare om han inte visar att han, hans anställda och de som han har anlitat har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att undvika skadorna eller att det har varit omöjligt för dem att vidta åtgärderna.

Flygbolaget har invänt att förseningen berodde på restriktioner i luftrummet och att flygbolaget inte är ansvarigt för förseningar som beror på omständigheter utanför bolagets kontroll. Nämnden anser inte att flygbolaget visat att alla nödvändiga åtgärder vidtagits för att undvika skadan eller att det har varit omöjligt att vidtaga åtgärderna. Nämnden finner således att flygbolaget är ansvarigt för den försening som uppstod och för de skador som resenärerna drabbades av på grund av denna. Ersättning kan endast utgå för direkta kostnader. Således kan ingen ersättning utgå för uteblivet hotellrum. Någon rätt till skadestånd för dålig service och för att de var tvungna att sova på flygplatsen finns ej. Nämnden finner i övrigt inte anledning att ifrågasätta de uppgifter om kostnader som resenärerna lämnat. Detta innebär att resenärerna är berättigade till skadestånd avseende kostnaden för mat och expressbuss mellan Stanstead och Heathrow med sammanlagt 21 £ per person. Sammanlagt var de 25 resenärer. Flygbolaget bör således utge 25 x 21 £ eller 525 £ i skadestånd till resenärerna.