ARN 1998-3665

Bussresenärer som inte fått de sittplatser de enligt resebeviset blivit tilldelade har ansetts berättigade till ett prisavdrag.

Bussresenärer som inte fått de sittplatser de enligt resebeviset blivit tilldelade har ansetts berättigade till ett prisavdrag. Avgörande 1998-12-03; 1998-3665

L deltog tillsammans med sin hustru och två barn i en tvåveckors paketresa med buss till Spanien i juni 1998. Priset var totalt 11 480 kr. De hade bokat speciella sittplatser på bussen. Vid hemresan fick de dock inte sitta på de bokade platserna invid toaletten. De blev i ställer anvisade sittplatser på övervåningen, långt från toaletten. Placeringen innebar olägenheter eftersom barnen var magsjuka. L yrkade hos nämnden prisavdrag med 1 350 kr samt skadestånd för psykiskt lidande med 1 000 kr.

Researrangören bestred yrkandet och anförde att man enligt vad som angivits i resebroschyren hade rätt att i enstaka fall ändra platsnummer från det som angivits i bekräftelsen. Researrangören gjorde vidare gällande att vissa sittplatser hade blivit dubbelbokade eftersom man hade slagit ihop två resor.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. följande. A bokade hos researrangören en paketresa med buss till Costa Brava. I deltagarbeviset är angivet "platsnr i bussen 61, 62, 63, 64". - Av researrangörens katalog framgår att researrangören använder tre olika busstyper. I det aktuella fallet fick de fyra resenärerna vid hemresan resa i en buss med två plan; de av resenärerna bokade platserna är belägna på nedre planet. - Då resenärerna skulle stiga ombord blev de hänvisade till platser på bussens övre plan.

I researrangörens broschyr anges bl.a.: "Ju tidigare du beställer din resa desto större är chansen att få just den plats du vill ha under hela resan - - - researrangören har rätt att i enstaka fall ändra platsnummer från det som angivits i bekräftelsen!"

Det är utrett att resenärerna på hemresan inte fick sitta på de platser, i närheten av toaletten, som de hade bokat. Vid detta förhållande har deras utbyte av resan blivit sämre än vad de haft anledning att förutsätta. Researrangören har emellertid hänvisat till bestämmelsen i katalogen, enligt vilken researrangören i enstaka fall har rätt att ändra platsnummer. Enligt nämndens mening är dock en sådan generell friskrivning knappast acceptabel. För att rätt att frångå det träffade avtalet skall vara möjlig, bör det finnas en bestämmelse som specifikt anger vissa omständigheter vid vilka ändring av platserna får ske.

Mot denna bakgrund gör nämnden den bedömningen att researrangören i ärendet inte har angivit någon omständighet som visar att ändringen av de tilldelade platserna varit en tvingande nödvändighet. Det skall också beaktas att, såvitt framgår av utredningen, det i det aktuella fallet inte varit fråga om en ändring av plats i enstaka fall; i stället tycks flertalet av platserna i bussen ha fördelats om.

Mot den angivna bakgrunden bör resenärerna vara berättigade till prisavdrag med det yrkade beloppet, som får anses skäligt.

Någon grund som kan berättiga resenärerna till skadestånd för psykiskt lidande föreligger inte.