ARN 1998-4140

En säljare är inte skyldig att låta ett köp som konsumenten ångrat återgå (det refererade ärendet gäller ett sängköp).

En säljare är inte skyldig att låta ett köp som konsumenten ångrat återgå (det refererade ärendet gäller ett sängköp). Avgörande 1999-01-22; 1998-4140

Makarna F köpte en säng för 8 690 kr. De sov i sängen en natt men var inte nöjda. Bolaget gick med på att ta tillbaka sängen men reducerade det belopp som makarna F betalat med 1 800 kr. F yrkade hos nämnden återbetalning av detta belopp, eller åtminstone en del av det.

Bolaget bestred yrkandet och anförde som grund för bestridandet att köpet inte återgått med anledning av att sängen var felaktig.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Nämnden konstaterar att det inte varit något fel på sängen i köprättslig mening och att något avtal om öppet köp inte träffats mellan parterna. Bolagets återtagande av sängen får därför ses som ett avtal mellan parterna om återköp. Eftersom sängen hade begagnats kan nämnden inte finna att det belopp som bolaget därvid betalat för sängen vid återköpet kan anses vara oskäligt lågt. F:s yrkande om återbetalning kan därför inte bifallas.