ARN 1998-4683

Att säljaren valt att på en ett år gammal bil byta ut en trasig del mot en begagnad, renoverad del har ansetts fackmässigt (4 § konsumenttjänstlagen).

Att säljaren valt att på en ett år gammal bil byta ut en trasig del mot en begagnad, renoverad del har ansetts fackmässigt ( 4 § konsumenttjänstlagen ). Avgörande 1999-05-19; 1998-4683

Hösten 1997 köpte K en ny VW Golf GL TDI för 153 000 kr. Bilen levererades den 18 december. Den 4 augusti 1998 upptäckte hon ett fel på bilens insprutningspump. Säljaren bytte kostnadsfritt pumpen mot en s.k. utbytespump, dvs. en begagnad men renoverad pump. K menade att felet därmed inte hade avhjälpts på ett fullgott sätt och yrkade hos nämnden att säljaren skulle byta ut pumpen till en som inte var begagnad.

Säljaren bestred yrkandet och anförde som grund för bestridandet att felet hade avhjälpts i enlighet med tillverkarens anvisningar samt att en utbytespump i original är renoverad av tillverkaren och att den levereras med samma garantier som en ny pump.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Enligt såväl de i detta fall tillämpliga garantivillkoren som enligt konsumentköplagen har en säljare rätt att välja hur ett fel skall avhjälpas. Säljarens valfrihet är dock, enligt konsumentköplagen – vars bestämmelser är tvingande och således åsidosätter eventuella avvikande garantivillkor – begränsad av att ett avhjälpande skall innebära att varan återställs i minst det skick den skulle ha varit om felet inte uppkommit. Den valda åtgärden måste dessutom, som andra reparationer (jfr 4 § konsumenttjänstlagen), vara fackmässig.

Nämnden anser att den i detta fall valda åtgärden, byte till en fabriksrenoverad insprutningspump på en knappt ett år gammal bil som körts 1 100 mil, varit fackmässig och att bilen därigenom återställts i ett sådant skick den skulle ha varit i om felet inte uppkommit. K:s yrkande kan därför inte bifallas.