ARN 1998-5925

Den som fått sin skinnjacka förstörd vid tvätt p.g.a. att skötselmärkningen varit felaktigt har, förutom rätt till ersättning för jackans värde, ansetts berättigad att få den onyttiga tvättkostnaden ersatt av säljaren.

Den som fått sin skinnjacka förstörd vid tvätt p.g.a. att skötselmärkningen varit felaktigt har, förutom rätt till ersättning för jackans värde, ansetts berättigad att få den onyttiga tvättkostnaden ersatt av säljaren. Avgörande 1999-02-25; 1998-5925

K köpte en skinnjacka i december 1997 för 1 599 kr. I september 1998 lämnade han in jackan för tvätt hos ett tvätteri. Tvätteriet reserverade sig för att viss färgförändring kunde uppkomma. Efter tvätten hade det uppstått olika färgnyanser på jackan och stora mörka fläckar på ryggen. K klagade över tvättresultatet hos både tvätteriet och säljaren av jackan men klagomålen avvisades. Han vände sig därför till nämnden och yrkade ersättning med 1 600 kr för jackan samt ersättning med 272 kr för kostnaden för tvättningen och 45 kr för frakten av jackan till nämnden.

Tvätteriet bestred yrkandet med hänvisning till att man hade följt tvättrådet och dessutom reserverat sig för tvättresultatet.

Även säljaren av jackan bestred yrkandet och anförde att det inte var något fel på jackans kvalitet. Säljaren hänvisade dessutom till att jackan var märkt med en rekommendation om att den bör tvättas av en skinnspecialist.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Nämnden har granskat skinnjackan och kunnat konstatera att den har blivit ojämn i färgen i betydande omfattning. Nämnden har inte funnit att färgförändringen skulle ha orsakats av någon felaktig eller ovarsam behandling av jackan hos tvätteriet. Enligt nämndens mening har jackan tvättats på sådant sätt som skötselrådet rekommenderar. Det saknas vidare anledning att ifrågasätta tvätteriets kompetens när det gäller tvätt av skinnplagg.

Enligt nämndens bedömning beror färgförändringen på att infärgningen av skinnet i jackan inte har varit tillfredsställande. På grund härav har jackan inte tålt att tvättas så som skötselrådet anger. Detta är ett fel som säljföretaget har att ansvara för. Felet är väsentligt för K och han bör därför ha rätt att häva köpet. Med hänsyn till den nytta han får anses ha haft av jackan bör dock det yrkade beloppet nedsättas till 1 000 kr. Därutöver har han rätt till skadestånd för den för honom onyttiga kostnaden för tvätt jämte fraktkostnad med sammanlagt 317 kr.