ARN 1998-6367

Otydlig marknadsföring såvitt gäller klimatet på ett badresemål har ansetts berättiga resenärerna till ett prisavdrag.

Otydlig marknadsföring såvitt gäller klimatet på ett badresemål har ansetts berättiga resenärerna till ett prisavdrag. Avgörande 1999-03-30; 1998-6367

G och tre familjemedlemmar företog under tiden 29 september – 11 oktober 1998 en paketresa till Thailand med sju dagars uppehåll i Phuket. Resan kostade 7 310 kr per person. Enligt marknadsföringen i bolagets katalog skulle klimatet i Phuket vara bäst under april – oktober ”med klara solfyllda dagar och stilla badvatten”.

Under de dagar som resenärerna var i Phuket såg de solen endast två förmiddagar och en hel dag. I övrigt störtregnade det. Det var kraftig blåst hela tiden. Gästerna avråddes från att bada i havet. Under resenärernas vistelse drunknade två personer vid stranden nedanför hotellet. Det fanns ingen reseledare på orten. G yrkade hos nämnden prisavdrag med 70 % av resans pris eftersom de uppgifter researrangören lämnat om klimatet var felaktiga.

Researrangören bestred yrkandet och anförde att den information som lämnats om klimatet varken varit felaktig eller missvisande, utan allmänt hållen. Researrangören anförde vidare att resenärerna företog resan under övergången mellan två säsonger, vilket innebar att vädersituation var osäker.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av bolagets marknadsföring av Phuket framgår att resmålet är ett typiskt badresemål. Det har angetts att klimatet skulle vara bäst under oktober – april "med klara, solfyllda dagar och stilla badvatten". Även om monsunperioden således normalt skulle sluta i oktober får vädersituationen i övergången mellan olika klimatperioder enligt nämndens erfarenhet alltid anses som osäker. Den aktuella resan gjordes under slutet av september – början av oktober, dvs. i början av denna period. Det framstår därför som högst sannolikt att vädersituationen ”med klara, solfyllda dagar och stilla badvatten” som enligt marknadsföringen är den typiska stabiliseras först ett stycke in i den angivna perioden. Någon reservation för detta har emellertid inte gjorts i marknadsföringen. I stället har denna felaktigt gett resenärerna intrycket att de kunde räkna med ett stabilt klimat. Eftersom så uppenbarligen inte varit fallet har marknadsföringen varit otydlig. Resenärerna har därför inte fått det utbyte av resan som de hade anledning att räkna med. Av denna anledning bör de vara berättigade till prisavdrag med ett belopp som skäligen kan bestämmas till 1 500 kr per person.