ARN 1998-6662

Fråga om innebörden av ett "livstidslöfte" (garanti), lämnat vid köp av en seglarjacka (19 § konsumentköplagen).

Fråga om innebörden av ett ”livstidslöfte” (garanti), lämnat vid köp av en seglarjacka ( 19 § konsumentköplagen ). Avgörande 1999-04-29; 1998-6662

C köpte år 1990 en seglarjacka för mellan 1 500 och 1 800 kr. Vid köpet fick hon ett skriftligt ”livstidslöfte” beträffande jackan. I september 1998 reklamerade hon jackan. Den gick inte längre att använda i regn eftersom det vita tyget på axlarna hade smulats sönder på insidan. Säljaren avvisade reklamationen. C vände sig till nämnden och yrkade ett prisavdrag, alternativt reparation av jackan.

Säljaren hänvisade till leverantören av jackan. Denne bestred yrkandet och anförde att garantin bör gälla under fyra till fem år beroende på hur jackan används.

Nämnden gjorde följande bedömning:

C köpte under 1990 en seglarjacka. Med jackan följde ett ”livstidslöfte”. Av detta löfte framgår bl.a. att ”M:s produkter garanteras vara fria från fel i utförande och material. I den händelse ett plagg trots allt inte är fullgott, lovar M att ersätta eller reparera det utan kostnad enligt kundens önskan.”

Den utfästelse som har lämnats vid försäljningen är mycket långtgående. Uttrycket livstidslöfte kan visserligen tolkas på olika sätt. Den förändring som har skett får emellertid anses har skett inom ”jackans livstid”. På grund härav och då det inte är visat att C är ansvarig för skadan finner nämnden att säljaren har att svara för denna. C har i första hand yrkat ett prisavdrag. Enligt nämndens mening kan hon anses skäligen gottgjord med en ersättning om 300 kr på grund av det inträffade.

Nämnden rekommenderade säljaren att betala tillbaka 300 kr till C.