ARN 1999-3578

Köparen av ett par tygskor har ansetts berättigad att häva köpet sedan skorna spruckit efter endast en veckas användning.

Köparen av ett par tygskor har ansetts berättigad att häva köpet sedan skorna spruckit efter endast en veckas användning. Avgörande 1999-09-23; 1999-3578

D köpte i april 1999 ett par tygskor för 399 kr. Efter en veckas användning började tyget spricka. Hon ansåg att materialet som använts till skorna varit av undermålig kvalitet. Hon reklamerade till säljaren men fick inte rättelse. D yrkade hos nämnden hävning av köpet.

Säljaren bestred yrkandet och anförde som grund för bestridandet att skadorna orsakats av nötning.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Nämnden, som har granskat skorna, finner att övervägande skäl talar för att de påtalade skadorna är att hänföra till materialfel. Vid sådant förhållande anser nämnden att skorna är att anse som felaktiga. Felet är väsentligt för D och hon bör därför ha rätt att häva köpet. Med hänsyn till den mycket korta tid som skorna har kunnat användas är hon berättigad att återfå hela köpeskillingen.