ARN 1999-4901

Illaluktande skinnväska ansågs vara behäftad med ett väsentligt fel.

Illaluktande skinnväska ansågs vara behäftad med ett väsentligt fel. Avgörande 1999-12-21; 1999-4901

I mars 1999 köpte C en handväska i skinn hos butiken N för 1 995 kr. När hon började använda väskan upptäckte hon och andra personer i hennes omgivning att väskan luktade egendomligt, ”rent av illa”. C reklamerade väskan, men säljaren ansåg inte att det var något fel på den. C yrkade hos nämnden hävning av köpet.

N bestred yrkandet och anförde att väskan har en helt normal lukt för skinnvaror. Den är tillverkad i kalvskinn och behandlad med plastfilm för att skydda ytan.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Nämnden, som har granskat väskan, konstaterar att väskan har en lukt som inte kan anses överensstämma med lukten från skinnvaror i allmänhet. Nämnden har förståelse för att C finner lukten obehaglig. Med hänsyn till att lukten kvarstår trots den långa tid som har förflutit sedan köpet får väskan anses vara behäftad med ett köprättsligt fel, som säljaren har att svara för. Felet är av väsentlig betydelse för C. Hon bör därför vara berättigad att häva köpet.