ARN 1999-5524

Paketreseavtal med ospecificerat boende. Resenärerna har ansetts vara berättigade till prisavdrag p.g.a. att hotellet var beläget alltför långt från researrangörens ordinarie hotell.

Paketreseavtal med ospecificerat boende. Resenärerna har ansetts vara berättigade till prisavdrag p.g.a. att hotellet var beläget alltför långt från researrangörens ordinarie hotell. Avgörande 1999-12-22; 1999-5524

P och två väninnor köpte alldeles före avresan ospecificerade resor till Rhodos. Resorna kostade för 2 198 kr per person. Resenärerna anser inte att den resa de fick motsvarade vad de hade rätt att fordra även om resan var ospecificerad. De blev placerade på ett hotell som låg 7,5 mil utanför Rhodos stad. Reseledaren uppgav att det fanns buss in till Rhodos varannan timme och att resenärerna skulle få flytta närmare Rhodos stad.

Bussen gick dock endast varannan dag kl 07, och resenärerna kunde vara i staden i fyra timmar innan bussen gick tillbaka. Någon möjlighet att få taxi från hotellet in till staden fanns inte. I närheten av hotellet fanns inga affärer, där fanns endast tre tavernor. För att ta sig till stranden fick resenärerna promenera en timme. I poolen vid hotellet simmade grodor och möss. Duschen och toaletten var trasiga med jämna mellanrum. P fick utslag av huvudkudden. – Resenärerna klagade till reseledningen men de fick inte flytta. Reseledningen besökte aldrig hotellet. Någon informationspärm fanns inte. Resenärerna hade ingen chans att vara med på utflykter, eftersom de inte kunde ta sig in till Rhodos stad. P yrkade prisavdrag med 1 000 kr per person.

Researrangören bestred yrkandet. Vid ospecificerade resor kan inkvarteringen vara belägen var som helst på resmålet. Information om detta finns i bolagets särskilda villkor för ospecificerade resor. Det är resenärens skyldighet att ta del av dessa villkor. Vid placeringen av ospecificerade resenärer på hotell görs placeringen efter bokningsdatum, de tidiga bokningarna placeras på mer centralt belägna hotell. Resenärerna bokade sina resor på avresedagen, mindre än två timmar före avresan. Den lokala busstrafiken från grekiska byar trafikerar inte nödvändigtvis dagligen de större städerna. Livsmedelsbutik och närhet till stranden kan inte heller garanteras. Klagomål angående grodor och möss i poolen, trasiga toaletter och duschar har inte framförts till reseledningen. Utflykter utgår från Rhodos stad. Vid ospecificerade resor ombesörjer resenären själv reseledareservice.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av utredningen i ärendet framgår att avtal har träffats om ett ospecificerat boende. Enligt arrangörens villkor för ospecificerat boende kan inkvarteringen vara belägen var som helst på det utannonserade resmålet och läget behöver inte ha något samband med bolagets kataloghotell. Enligt Konsumentverkets föreskrifter och allmänna råd om paketresor får endast hotell eller lägenheter som finns i arrangörens broschyr eller annan inkvartering av motsvarande standard säljas som ospecificerad inkvartering. Inkvarteringen anvisas av arrangören först vid ankomsten till resmålet.

P och hennes medresenär har köpt resan kort före avresan. De har vid ankomsten till Rhodos blivit anvisade ett hotell som låg 7,5 mil utanför Rhodos stad. Enligt reseledaren skulle det finnas buss till staden varannan timme. Det visade sig att

buss in till staden bara fanns varannan dag och då endast tidigt på morgonen. Det var dessutom långt till stranden. Resenärerna är vidare missnöjda med standarden på hotellet.

Arrangörens ordinarie resenärer inkvarteras i Rhodos stad eller på Ialyssoskusten. Enligt nämndens mening har resenärerna inte haft anledning att förvänta sig att de skulle placeras så långt från bolagets övriga hotell. Även om inkvarteringen är ospecificerad så bör den enligt nämndens mening vara belägen på ett inte alltför stort avstånd från bolagets ordinarie hotell så att resenärerna utan större svårigheter kan ta sig till strand och tätort. Eftersom hotellet var varit beläget långt från bolagets ordinarie inkvarteringsställen på ön och eftersom kommunikationerna har varit dåliga och då det dessutom har varit brister i inkvarteringen finner nämnden att resenärerna är berättigade till ett prisavdrag. Skäligt avdrag finner nämnden vara 850 kr per person.