ARN 2000-4592

Nyttoavdraget vid hävning av köp av en begagnad bil bestämdes till 15 kr per mil (44 § konsumentköplagen).

Nyttoavdraget vid hävning av köp av en begagnad bil bestämdes till 15 kr per mil ( 44 § konsumentköplagen ). Avgörande 2001-02-15; 2000-4592

Maj 2000 köpte P en begagnad Passat för 168 000 kr. Mätarställningen var 4 300 mil. Vid köpet lämnades tre månaders garanti. Under hela innehavstiden har bilen varit behäftad med det ena felet efter det andra. Efter anmälan till nämnden erbjöd sig säljaren att reparera bilen och lämna ett års garanti på reparationerna. P accepterade erbjudandet, men snart uppdagades ett nytt fel som säljaren inte förmådde avhjälpa varaktigt. P yrkade att nyttoavdraget skulle bestämmas till ett lägre belopp än vad säljaren hade begärt.

Säljaren bestred yrkandet eftersom ett skäligt nyttoavdrag i detta fall var 17 kr 55 öre per mil.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av handlingarna i ärendet framgår att parterna har kommit överens om att bolaget skall köpa tillbaka bilen. Tvisten avser storleken av det s.k. nyttoavdraget.

Vid återköp skall hänsyn tas till såväl den nytta som konsumenten har haft av den köpta varan som konsumentens rätt till ränta på köpeskillingen och ersättning för kostnader. Av handlingarna i ärendet framgår att köpeskillingen för bilen var 168 000 kr och att P bl.a. har låtit tonat rutorna och installera ett larm för 7 000 kr. P hade den 14 september 2000 kört bilen i cirka 1 000 mil. Därefter har han inte använt bilen. Nämnden finner vid en samlad bedömning att ett skäligt nyttoavdrag är 15 kr per körd mil från det sammanlagda beloppet av köpeskillingen om 168 000 kr och de 7 000 kr som P har lagt ner på bilen. Nämnden rekommenderar därför säljaren att mot återfående av bilen i ett för allt betala 160 000 kr till P.