ARN 2000-5895

Noppigt och blekt tyg hos en barnvagn har berättigat köparen till prisavdrag.

Noppigt och blekt tyg hos en barnvagn har berättigat köparen till prisavdrag. Avgörande 2001-01-04; 2000-5895

C köpte en barnvagn i augusti 1999 för ca 4 500 kr. Tyget i vagnen blev noppigt och blekt. I augusti 2000 lämnade hon in vagnen till säljaren. Reklamationen godkändes inte. Hon vände sig till nämnden och krävde nytt tyg till vagnen och ersättning för reskostnader.

Säljföretaget motsatt sig yrkandet med hänvisning till att leverantören av vagnen inte godkände klagomålet.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Nämnden har granskat de inlämnade delarna till barnvagnen och konstaterar att klädseln är noppig och har blivit blekt. Även om man som köpare av en barnvagn inte kan räkna med att vagnen skall förbli opåverkad av användningen, anser nämnden att tyget i detta fall är mindre lämpligt som barnvagnstyg och inte helt fyller de krav som kan ställas på ett sådant tyg. Att tyget blivit noppigt och blekt är framför allt en utseendemässig brist som inte stör vagnens huvudsakliga funktion. Felet är inte av det slaget att det ger rätt till utbyte av tyget. C bör i stället vara berättigad till ett prisavdrag. Nämnden finner att prisavdraget bör uppgå till 500 kr. Dessutom bör C få ersättning med 100 kr för reskostnader.