ARN 2000-6281

Efter ett erbjudande i en annons träffades ett avtal om köp av en bil. Därefter försökte säljaren ändra avtalet och frångå erbjudandet i annonsen. Detta godtog inte nämnden.

Efter ett erbjudande i en annons träffades ett avtal om köp av en bil. Därefter försökte säljaren ändra avtalet och frångå erbjudandet i annonsen. Detta godtog inte nämnden. Avgörande 2001-01-17; 2000-6281

H beställde den 7 september 2000 en bil, som levererades dagen efter till priset 39 000 kr.

Säljaren hade annonserat att alla som köpte en begagnad bil skulle få en TV och video på köpet. Annonsen fanns införd den 7 september 2000. När H besökte säljaren och betalade och ordnade alla papper var försäljaren inte där. Försäljaren dök senare upp och H begärde då att få en video och TV. Försäljaren uppgav då att det endast gällde de köp som gjordes den 8 september 2000. H:s köp gjordes den 7 september i och med att H beställde bilen. H ansåg att erbjudandet även skall gälla det aktuella köpet eftersom annonsen fanns i tidningen den 7 september 2000. H yrkade fullföljande av avtal, dvs. att video och TV överlämnas eller ersättning motsvarande värdet av varorna, 8 500 kr.

Säljaren bestred yrkandet eftersom att annonsen inte införts i den lokala tidningen och därför inte gällde det aktuella köpet.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Nämnden konstaterar inledningsvis att, enligt en allmänt erkänd rättsgrundsats, erbjudanden som en näringsidkare riktar till allmänheten i annonser, broschyrer etc. inte är bindande. Ett sådant erbjudande – ett s.k. utbud – skall uppfattas endast som en anmaning till den som är intresserad av att köpa varan att lämna ett anbud. Om en prisuppgift eller liknande blivit felaktigt angiven i en katalog eller annons, är näringsidkaren – oavsett om något förbehåll för tryckfel gjorts – således inte skyldig att sälja varan till det utannonserade priset eller det givna erbjudandet, om näringsidkaren upptäcker misstaget innan ett bindande avtal kommit till stånd.

Det framgår av utredningen att säljaren har lämnat ett erbjudande i en annons som företaget inte velat stå för och att företaget har rättat uppgiften efter det att H har köpt sin bil. Eftersom uppgiften har rättats först sedan avtalet slutits har uppgiften rättats för sent. Företaget är därför bundet av det avtal som ingåtts. Nämnden anser inte att H borde ha insett att erbjudandet inte avsåg den aktuella filialen. H bör därför få likvärdiga varor som de som avsågs i annonsen. H:s yrkande skall därför bifallas.