ARN 2001-2729

Ersättningsanspråk p.g.a. trafikolycka i juni 1997 inte preskriberade i augusti 2000 då invaliditetsgraden inte torde ha kunnat fastställas redan i augusti 1997.

Ersättningsanspråk p.g.a. trafikolycka i juni 1997 inte preskriberade i augusti 2000 då invaliditetsgraden inte torde ha kunnat fastställas redan i augusti 1997. Avgörande 2001-10-18; 2001-2729

T ådrog sig vid en trafikolycka den 20 juni 1997 en nackskada. Hon fick efter ett flertal behandlingar den 17 augusti 2000 en femprocentig invaliditetsgrad fastställd. Den 24 augusti 2000 anmälde hon skadan till försäkringsbolaget men nekades ersättning ur sin invaliditetsförsäkring med hänvisning till den treåriga preskriptionsregeln. Hon yrkade att nämnden skulle fastställa att hon var berättigad till försäkringsersättning.

Försäkringsbolaget bestred yrkandet under åberopande att preskription hade skett.

Nämnden gjorde följande bedömning:

T framställde sitt krav på ersättning i augusti 2000. Den aktuella skadan drabbades hon av i juni 1997. Den invaliditetsgrad som nu har fastställts torde inte ha kunnat fastställas redan i augusti 1997. Nämnden finner det därför som osannolikt att T:s ersättningsanspråk var preskriberade i augusti 2000. Bolaget saknar därför grund för sin inställning. Nämnden bifaller således T:s yrkande.