ARN 2002-3459

Inställd teaterföreställning. Teatern har inte ansetts skyldig att ersätta teaterbesökarna för de extra kostnader som uppkommit på grund av den inställda föreställningen. Avgörande 2002-3459; 2002-01-14

Inställd teaterföreställning. Teatern har inte ansetts skyldig att ersätta teaterbesökarna för de extra kostnader som uppkommit på grund av den inställda föreställningen. Avgörande 2002-3459; 2002-01-14

M m.fl. beställde åtta teaterbiljetter till en föreställning i Stockholm den 23 februari 2002 kl. 16.00. Samma dag kl. 12.20 ringde teatern och uppgav att föreställningen var inställd på grund av sjukdom. Sällskapet hade då rest från Norrköping till Stockholm och tagit in på hotell i Stockholm. Teatern erbjöd dem biljetter till en annan föreställning, vilket de godtog. M m.fl. yrkade ersättning för resa och logi med 6 125 kr.

Teatern bestred yrkandet på den grunden att teatern endast hade sålt biljetter till teaterföreställningen och att den därför inte kan stå för kringkostnader som resor och boende.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Yrkandet avser ersättning för de extra kostnader som anmälarna drabbades av till följd av den inställda teaterföreställningen. Nämnden kan emellertid inte finna att något ansvar för sådana följder kan anses ingå i teaterns åtagande. Yrkandet kan alltså inte bifallas.