ARN 2002-8108

En kavaj som enligt skötselrådet inte fick vattentvättas har tvättats enligt den s.k. Aqua Clean-metoden. Kavajen skadades och tvätteriet har ansetts skadeståndsskyldigt.

En kavaj som enligt skötselrådet inte fick vattentvättas har tvättats enligt den s.k. Aqua Clean-metoden. Kavajen skadades och tvätteriet har ansetts skadeståndsskyldigt. Avgörande 2003-04-17; 2002-8108

B lämnade in en ullkavaj för kemtvätt till ett tvätteri. Tvätteriet förklarade att Aqua Cleanmetoden skulle användas och att det inte skulle medföra någon krympning eller någon annan negativ effekt för kavajen. Efter tvättbehandlingen hade kavajen krympt. B yrkade ersättning med 1 000 kr för kavajen som var omkring två år gammal och hade kostat ca 2 000 kr i inköp.

Tvätteriet bestred yrkande och anförde att kunden var införstådd med företagets metod och att kavajen blir renare och luftigare med den metoden.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Nämnden har granskat kavajen. Enligt nämnden bedömning har kavajen krympt och förändrats vid tvättbehandlingen.

Enligt kavajens skötselråd får den inte vattentvättas. Av tvätteriets egna uppgifter framgår att kavajen har tvättats med Aqua Clean-metoden. Det har således skett i strid mot skötselrådet, vilket i sin tur har fört med sig att kavajen har krympt och förändrats. Eftersom tvättjänsten är felaktig är tvätteriet skyldigt att ersätta B för den förstörda kavajen.

Tvätteriet har inte ifrågasatt skäligheten av det yrkade beloppet i och för sig. Det bör därför rekommenderas att betala 1 000 kr till B.