ARN 2002-8279

Avtalad flygresa har inte tillhandahållits. Fråga om flygbolagets ansvar för ombokning är begränsat till platser i samma priskategori. Betalning med bonuspoäng.

Avtalad flygresa har inte tillhandahållits. Fråga om flygbolagets ansvar för ombokning är begränsat till platser i samma priskategori. Betalning med bonuspoäng. Avgörande 2003-10-30; 2002-8279

Resenären bokade i juni hos flygbolaget S en flygresa från Sverige till San José i USA. Han betalade resan med 80 000 intjänade bonuspoäng. I oktober meddelade S att den avtalade resan inte kunde tillhandahållas till följd av en tidtabelländring. Resenären fann dock att det, på samma avresedag, fanns en plats för honom på en annan flygning med S. Flygbolaget S uppgav att ombokning inte kunde ske eftersom den nya platsen inte var någon ”bonusplats”. Resenären bokade och betalade då med egna pengar en ny resa för 9 722 kr. Flygbolaget S återförde dragna 80 000 bonuspoäng. Resenären yrkade återbetalning av 9 722 kr samt att 80 000 bonuspoäng skulle dras i enlighet med den ursprungliga bokningen.

Flygbolaget S bestred yrkandet på den grunden att ombokning endast kan göras inom en och samma priskategori.

Nämnden gjorde följande bedömning.

I ärendet är ostridigt att flygbolaget S inte har kunnat tillhandahålla den ursprungligen avtalade resan. Tvisten i ärendet gäller frågan om S fullgjort sina skyldigheter enligt avtalet vid ombokning av biljetten.

Nämnden konstaterar till att börja med att medlemsvillkoren för det aktuella bonusprogrammet inte reglerar frågan om flygbolagets skyldigheter eller rättigheter i situationer som den i ärendet aktuella, dvs. vid tidtabelländringar och inställda flyg. Detta regleras emellertid i ”General Conditions of Carriage”. S har i ärendet gjort gällande att bolagets ansvar att boka om resan är begränsat till platser i samma priskategori. Bolaget har dock inte åberopat något särskilt avtalsvillkor till stöd för sitt påstående i denna del. Nämnden har för sin del inte heller kunnat finna att den påstådda begränsningen av bolagets ansvar framgår av avtalsvillkoren. Hos bolaget har det funnits platser på resor med samma avgångstider som den ursprungligen bokade. Av villkoren framgår inte något annat än att det därvid hade ålegat bolaget att boka om resenären på dessa platser utan extra kostnad för honom. Genom att inte göra det har bolaget brutit sitt avtal med resenären. Bolaget är därför skyldigt att ersätta resenären den skada som avtalsbrottet har fört med sig.

S har inte invänt mot det yrkade skadeståndets storlek i och för sig. Nämnden, som finner att det yrkade skadeståndet är skäligt, anser därför att resenärens yrkande bör bifallas.