ARN 2002-8292

Kemtvätt av en jacka där alla delar i plagget inte har tålt tvätt enligt skötselrådet har medfört ansvar för säljaren av jackan.

Kemtvätt av en jacka där alla delar i plagget inte har tålt tvätt enligt skötselrådet har medfört ansvar för säljaren av jackan. Avgörande 2003-04-17; 2002-8292

K köpte en jacka i augusti 2002 för 3 695 kr. Hon lämnade in jackan för kemtvätt under hösten 2002. Efter tvättbehandlingen var jackan helt förstörd. Varken säljaren eller tvätteriet ville ta ansvar för det inträffade. Hon yrkade ersättning motsvarande jackans pris.

Säljaren av jackan bestred yrkandet och anförde att jackan var feltvättad samt att skärpet som hade skadat jackan inte borde ha tvättats tillsammans med jackan.

Tvätteriet uppgav att man hade tvättat jackan enligt skötselrådet om att man därför inte var ansvarigt för det inträffade.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Nämnden har granskat jackan och konstaterat att den har förstörts genom att jackans skärp har tvättats tillsammans med jackan. Skärpet i sig har också förstörts helt.

Av utredningen i ärendet framgår inte något annat än att tvätteriet har tvättat plagget enligt skötselrådet. Om inte något annat anges särskilt, skall samtliga delar i ett plagg tåla tvätt enligt skötselrådet. I det nu aktuella fallet har skärpet uppenbarligen inte tålt att tvättas i enlighet med skötselrådet. Skötselrådet är därför felaktigt, vilket i sin tur innebär att jackan är att betrakta som felaktig. Såsom säljare av jackan svarar företaget för felet gentemot K. Felet är sådant att K bör ha rätt att häva köpet av jackan.

Säljföretaget bör därför rekommenderas att betala tillbaka köpeskillingen till K, mot att företaget får tillbaka jackan. Yrkandet mot tvätteriet skall lämnas utan bifall.