ARN 2002-8547

I ett köpeavtal mellan ett bilföretag och en bilköpare har angetts att en bil skulle helförsäkras. Genom sin passivitet får konsumenten anses ha accepterat att bilen istället kommit att bli endast halvförsäkrad.

I ett köpeavtal mellan ett bilföretag och en bilköpare har angetts att en bil skulle helförsäkras. Genom sin passivitet får konsumenten anses ha accepterat att bilen istället kommit att bli endast halvförsäkrad. Avgörande 2003-06-26; 2002-8547

S köpte en bil av ett företag. På köpeavtalet angavs att bilen var helförsäkrad. Ett halvt år efter köpet krockades bilen, varpå det visade det sig att bilen endast var halvförsäkrad. S yrkade skadestånd för reparationskostnaderna med avdrag för, vid helförsäkring gällande, självrisk.

Bolaget bestred yrkandet och anförde i huvudsak att S borde ha insett att bilen inte var helförsäkrad och att det ankom på honom att kontrollera försäkringens omfattning när försäkringsbreven senare skickades ut.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Av handlingarna i ärendet framgår att S köpte den aktuella bilen den 11 april 2002. På köpeavtalet angavs att bilen skulle helförsäkras. Under hösten 2002 krockades bilen och det upptäcktes att bilen inte var helförsäkrad.

Det framgår av köpeavtalet att S haft för avsikt att helförsäkra bilen vid köpet. Enligt nämndens mening har S haft en skyldighet att kontrollera att han erhållit den försäkring som han beställt. Genom att inte reagera på de uppgifter som han erhållit genom bl.a. avierna anses han ha accepterat den omfattning på försäkringen som angivits. Vid denna bedömning saknar det betydelse vem som bär ansvaret för det ursprungliga misstaget. S yrkande kan därför inte bifallas.