ARN 2003-2150

Bolag som ansvarar för bevakad garderob har inte ansetts skäligen kunna friskriva sig från ansvar för mössor och handskar som förvarats i fickorna på en inlämnad jacka.

Bolag som ansvarar för bevakad garderob har inte ansetts skäligen kunna friskriva sig från ansvar för mössor och handskar som förvarats i fickorna på en inlämnad jacka. Avgörande 2003-11-04; 2003-2150

A lämnade vid besök i festlokal in sin jacka med däri förvarade tillhörigheter i en bevakad garderob. När han skulle hämta ut jackan var den försvunnen. M som ansvarade för garderoben ersatte A för enbart jackan. A yrkade i nämnden ersättning även för i jackfickan förvarade tillhörigheter.

M bestred yrkandet under åberopande av att det finns anslag i garderoben om att man inte ansvarar för halsdukar, handskar, mobiltelefoner eller övriga värdesaker.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Genom att ta emot jackan för förvaring har M iklätt sig ett vårdansvar. Frågan är om även föremål i jackfickorna omfattas av detta ansvar. Enligt vad som framkommit i ärendet finns anslag i den aktuella garderoben om att man inte ansvarar för halsdukar, handskar, mobiltelefoner eller övriga värdesaker. A kan därför inte anses berättigad till ersättning för busskortet och rikskupongerna.

Vad så gäller handskarna och mössan får sådana tillhörigheter anses som naturliga tillbehör till ett ytterplagg och låter sig normalt svårligen medföras inne i en festlokal. Nämnden anser därför att bolaget inte skäligen kan friskriva sig från ansvar för sådana tillhörigheter. A bör följaktligen få ersättning även för dessa.

När det slutligen gäller frågan om ersättning för taxikostnader anser nämnden att det vid rådande vinterkyla var rimligt att A i avsaknad av ytterkläder tog sig hem med detta färdmedel. Han bör därför få ersättning för kostnaden.

Sammantaget finner nämnden alltså att A har rätt till ersättning för jacka, handskar, mössa och taxikostnader med skäliga 2 000 kr för allt i ett. Bolaget bör således betala ytterligare 500 kr till A.