ARN 2005-2452

Tolkning av försäkringsvillkoret "Stöld av medförd egendom". Frågan om en stulen videokamera blivit kvarglömd, borttappad eller förlagd i villkorens mening innan den stals.

Tolkning av försäkringsvillkoret ”Stöld av medförd egendom”. Frågan om en stulen videokamera blivit kvarglömd, borttappad eller förlagd i villkorens mening innan den stals. Avgörande 2005-10-05; 2005-2452

G bestals på sin videokamera i samband med en lokalresa med tåg i Singapore. Hon satt på en bänk på järnvägsstationen och hade videokameran i en väska bredvid sig. När hon reste sig för att gå ombord på tåget upptäckte hon att kameran var borta. Hon anmälde förlusten till sitt försäkringsbolag som dock motsatte sig att betala ersättning. Som skäl uppgav bolaget att hon hade glömt kameran. G yrkade ersättning med 6 090 för kameran och tillbehör.

Försäkringsbolaget bestred yrkandet och åberopade att bolaget inte var ersättningsskyldigt eftersom videokameran glömts kvar på bänken när G reste sig för att gå till/på tåget.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Av utredningen framgår att videokameran har stulits. Det är emellertid inte helt klarlagt om den stulits när G satt på bänken och väntade på tåget eller om stölden skett efter det att hon rest sig för att gå till eller på tåget. Oavsett om stölden skett vid det ena eller det andra tillfället har stölden inträffat under ett så avgränsat händelseförlopp i tid och rum att det får anses att G fortfarande hade besittning i rättslig mening över videokameran när den stals. Nämnden kan därför inte finna att kameran kan anses blivit kvarglömd, borttappad eller förlagd i villkorens mening innan den stals. I stället får det anses som att den stulits medan den medfördes av G. Försäkringsbolaget bör därför låta reglera skadan med denna utgångspunkt och med tillämpning av villkoren i övrigt.