ARN 2005-3741

Vid försäljning av vinterhjul har säljaren inte lämnat anvisningar om hur hjulen skulle bytas. Hjulen har därmed ansetts vara felaktiga enligt 16 § konsumentköplagen och säljaren ansvarig för de skador som felet orsakat.

Vid försäljning av vinterhjul har säljaren inte lämnat anvisningar om hur hjulen skulle bytas. Hjulen har därmed ansetts vara felaktiga enligt 16 § konsumentköplagen och säljaren ansvarig för de skador som felet orsakat. Avgörande 2005-12-06; 2005-3741

S köpte en bil i oktober 2004. Vid köpet medföljde fyra kompletta vinterhjul. S bytte själv till vinterhjul. Vid service några månader senare framkom att samtliga bromsskivor var skeva. Skevheten berodde enligt verkstaden på att det inte var originalfälgar till vinterdäcken. Korrekt förfarande vid montering av hjul utan originalfälg hade varit att avlägsna ett antal styrbrickor. När så inte skedde kom fälgarna att inte ligga an korrekt mot navet med skeva bromsskivor som följd.

S yrkade i nämnden ersättning för reparation och åberopade att han borde ha blivit upplyst om tillvägagångssättet för byte vid köpet.

Säljbolaget motsatte sig yrkandet och gjorde gällande att det inte orsakat skadan.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Av utredningen framgår att det i köpet ingick vinterdäck på fälg. Någon särskild instruktion till köparen om hur dessa däck skulle hanteras då de sattes på bilen lämnades inte av säljaren. Byte av däck är en arbetsuppgift som vanligen utförs av bilägaren själv. En säljare skall därför utgå från att köparen själv skall kunna göra däckbyten. Enligt 16 § konsumentköplagen (1990:932) skall varan vid leverans vara åtföljd av sådana instruktioner som krävs för bl.a. dess installation, montering och användning. När som i förevarande fall det krävs särskilda åtgärder för att rätt montera vinterhjulen skall alltså säljaren vid leveransen se till att köparen får nödvändiga instruktioner för detta. I ärendet är ostridigt att sådana instruktioner inte lämnats till köparen. Till följd härav föreligger enligt 16 § nämnda lag ett fel i den levererade varan. Säljaren är därmed ansvarig för de skador som uppstått till följd av felet. Det åligger därför säljbolaget att ersätta S för kostnader för att avhjälpa skadan.

Av inlämnade reparationsfakturor framgår att det i den kostnad för reparationer som S yrkat ersättning för ingår byte av bromsklossar. Då denna utgift avser rena förslitningsdetaljer och det inte visats att förslitningen uppstått till följd av felet avseende vinterhjulen bör S själv stå för den kostnaden. Övriga kostnader som omfattas av hans yrkande har däremot ett direkt samband med felet avseende vinterhjulen och skall därför ersättas av säljbolaget.