ARN 2006-3635

Rättsligt fel föreligger inte vid godtrosförvärv av stulen egendom. Grund för hävning av ett köp finns därmed inte (3 § lagen [1986:796] om godtrosförvärv av lösöre inte aktuell och prövad i ärendet).

Rättsligt fel föreligger inte vid godtrosförvärv av stulen egendom. Grund för hävning av ett köp finns därmed inte (3 § lagen [1986:796] om godtrosförvärv av lösöre inte aktuell och prövad i ärendet). Avgörande 2006-12-05; 2006-3635

H köpte en bil som efter köpet visade sig bestå av stulna delar. H yrkade hävning av köpet.

S motsatte sig yrkandet. S åberopade att bilen hade kontrollbesiktigats utan att det upptäckts att den möjligen var sammansatt av två bilar, varav den ena varit stulen. De faktiska omständigheterna var oklara och S betraktade därför inte bilen som stulen. Företaget ansåg sig också ha uppfyllt samtliga förpliktelser vad gällde kontroll av fordonet för inköp och försäljning.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Nämnden finner varken att bilens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds till försäljning eller omständigheterna i övrigt bort föranleda H att misstänka att bilen delvis bestod av delar från en stulen bil. H har därmed gjort ett så kallat godtrosförvärv av bilen och är att se som ägare till bilen. Eftersom därmed inget rättsligt fel föreligger på bilen har H inte rätt att häva köpet. Hans yrkande skall därför avslås.

Av utredningen i ärendet framgår att låscylindrarna till vänster dörrlås och handskfacket är felaktiga och att S erbjudit sig att ersätta kostnaden för utbyte av dessa. Nämnden rekommenderar H att godta erbjudandet.