ARN 2006-8731

En konsument har inte ansetts ha rätt till full ersättning för klädinköp som gjorts på grund av bagageförsening, eftersom konsumenten i så fall skulle överkompenseras på flygbolagets bekostnad och då de inköpta kläderna kunnat användas även efter hemkomsten.

En konsument har inte ansetts ha rätt till full ersättning för klädinköp som gjorts på grund av bagageförsening, eftersom konsumenten i så fall skulle överkompenseras på flygbolagets bekostnad och då de inköpta kläderna kunnat användas även efter hemkomsten. Avgörande 2007-06-28; 2006-8731

L reste i september 2006 från Göteborg till Malaga med flygbolaget A. Hennes bagage försenades med 97 timmar och en stor del av semestern gick åt till att leta efter och köpa nya kläder och hygienartiklar. Hon krävde ersättning för detta med 3 396 kronor av flygbolaget, men bolaget ville endast ersätta henne med halva beloppet.

Flygbolaget A, som tidigare erbjudit ersättning med 1 715 kronor, gick i nämnden med på att betala tillbaka hela det begärda beloppet, under förutsättning att L skickade de inköpta sakerna till bolaget.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Av utredningen framgår att L:s bagage försenats och att hon därför fått köpa nya kläder och hygienartiklar på resmålet och att hon åsamkats vissa kostnader för telefoni.

Såvitt framkommit har de inköpta kläderna kunnat användas även efter hemkomsten. Om L tillerkänns full ersättning för utläggen för klädinköpen skulle hon enligt nämndens mening överkompenseras. Nämnden finner att den erbjudna ersättningen, motsvarande halva det yrkade beloppet, utgör skälig ersättning för det inträffade. Yrkandet skall således avslås och L rekommenderas att anta bolagets erbjudande.