ARN 2007-0030

Öppet köp har enligt uppgifter på ett kvitto inte gällt för prisnedsatta varor. Denna begränsning har inte ansetts gälla för en vara där priset bestämts efter en individuell förhandling mellan konsumenten och säljföretaget.

Öppet köp har enligt uppgifter på ett kvitto inte gällt för prisnedsatta varor. Denna begränsning har inte ansetts gälla för en vara där priset bestämts efter en individuell förhandling mellan konsumenten och säljföretaget. Avgörande 2007-04-24; 2007-0030

E köpte den 30 november 2006 en poncho i päls. Den kostade 6 995 kr, men eftersom säljaren märkte att hon var tveksam sänkte säljaren priset med 1 000 kr. Säljaren garanterade att öppet köp gällde. E bad den 27 december 2006 att få utnyttja sin rätt till öppet köp, men det fick hon inte. E yrkade återgång av köpet.

H motsatte sig yrkandet med motiveringen att öppet köp inte gällde prisnedsatta varor. Eftersom priset var en bestämmande faktor bestämde sig säljaren för att ge 1 000 kr i rabatt. Av kvittot framgick att öppet köp inte gällde vid köp av prisnedsatta varor.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Nämnden konstaterar att det inte framgår av kvittot att ponchon är prisnedsatt. Enligt nämndens mening har H inte förmått visa att det är fråga om en prisnedsatt vara. Av utredningen i ärendet framgår i stället att parterna har träffat ett enskilt avtal om ett visst pris. E är därför berättigad att få utnyttja rätten till öppet köp i 30 dagar. Hennes yrkande skall således bifallas.