ARN 2007-3834

En köpare som vill utnyttja öppet köp och har betalat varan med ett tillgodokvitto har inte rätt att få tillbaka något annat betalningsmedel än ett tillgodokvitto.

En köpare som vill utnyttja öppet köp och har betalat varan med ett tillgodokvitto har inte rätt att få tillbaka något annat betalningsmedel än ett tillgodokvitto. Avgörande 2007-10-12; 2007-3834

M:s mamma köpte ett par byxor. På kvittot stod det ”Ordinarie pris, Öppet köp 3 dagar”. Hon betalade med ett tillgodokvitto som hon hade fått när hon lämnade tillbaka en kappa som det endast var bytesrätt på. Hon ångrade sig några timmar senare och ville lämna tillbaka byxorna och få pengarna tillbaka eftersom hon hade öppet köp. I stället för att få pengar fick hon ett nytt tillgodokvitto. M anmälde ärendet till nämnden och begärde att hennes mamma skulle få pengarna tillbaka.

Säljaren motsatte sig yrkandet. Kunden köpte ett par byxor vars pris exakt överensstämde med summan på tillgodokvittot, vilket hon betalade med. Efter en stund kom kunden tillbaka och ville lämna tillbaka byxorna och få pengarna tillbaka. Säljaren upplyste om att eftersom hon hade betalat med ett tillgodokvitto kunde hon endast få ett nytt tillgodokvitto tillbaka.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Öppet köp är inte reglerat i lag. Innebörden i öppet köp är dock att köparen inte är bunden av köpet som sådant, utan kan frånträda det inom ramen för den tid som har avtalats. Parterna ska därmed lämna tillbaka vad var och en har fått och därmed återfå vad var och en har presterat. Det betalningsmedel som köparen har använt ska alltså lämnas tillbaka till köparen. I det nu aktuella fallet har köparen betalat med ett tillgodokvitto. Köparen har därför inte rätt att få tillbaka något annat än ett tillgodokvitto.

Det sagda innebär att M:s yrkande om att hennes mamma skall ersättas med kontanter inte kan bifallas.