ARN 2013-03620

Fråga om ångerrätt vid distansköp av ridstövlar med gjorda tilläggsval.

Fråga om ångerrätt vid distansköp av ridstövlar med gjorda tilläggsval. Avgörande 2013-10-30; 2013-03620

C begärde att få tillbaka vad hon betalat för ett par stövlar som hon returnerat till bolaget. Hon beställde stövlar av standardmått, med de standardval som finns tillgängliga för beställning på företagets hemsida. De passade inte. I köpevillkoren på företagets hemsida står det att kunden har 14 dagars ångerrätt på allt.

Bolaget motsatte sig kravet. Företaget har klart och tydligt skrivit att returrätt inte gäller för specialbeställda varor som stövlar av aktuellt märke. C har beställt stövlarna med tillägg för blixtlås, vilket gör att det inte är fråga om någon standardstövel utan en beställningsvara. Det finns ingen ångerrätt när köpet gäller en specialtillverkad vara. Eftersom detta tydligt anges på företagets hemsida är detta överenskommet mellan parterna.

Allmänna reklamationsnämnden gjorde följande bedömning

Beställningen har gjorts via internet vilket innebär att distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) är tillämplig. Enligt 1 kap. 3 § är ett avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i lagen är till nackdel för konsumenten utan verkan mot denne. Det innebär att lagen inte kan åsidosättas av mer oförmånliga avtalsvillkor som utformats av näringsidkaren. Konsumenten och näringsidkaren kan trots det skriftligen avtala om att det inte ska finnas någon ångerrätt, om distansavtalet avser en vara som ska tillverkas eller väsentligen ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars ska få en tydlig personlig prägel (2 kap. 5 §). Enligt lagens förarbeten ges som exempel på det sistnämnda fallet beställning av adressetiketter med konsumentens namn eller T-shirts med personligt tryck (prop. 2004/05:13 s. 130).

Nämnden konstaterar att kunden vid beställning av ridstövlar av märket König på bolagets hemsida ska fylla i ett antal val. T.ex. går det att beställa stövlarna med eller utan dragkedja. Nämnden anser att de val som C gjort ligger inom ramen för de standardval som ska göras vid beställningen. Bolaget har därför inte haft rätt att undanta köpet från ångerrätten, trots att det på hemsidan anges att det inte är någon returrätt.

Nämnden konstaterar vidare att en konsument som har ingått ett distansavtal har rätt att ångra köpet genom att meddela näringsidkaren detta inom 14 dagar från den dag han eller hon tog emot varan (2 kap. 9 §). Nämnden konstaterar att C har meddelat företaget att hon ville utnyttja sin ångerrätt inom rätt tid och att företaget fått tillbaka stövlarna. Hon har alltså rätt att få tillbaka vad hon har betalat för dem.

2013-03620

2013-11-21

039