ARN 2013-07615

Fråga om avtal ingåtts om fortsatt prenumeration av tidning som enligt konsumenten hade erhållits som gåva.

Fråga om avtal ingåtts om fortsatt prenumeration av tidning som enligt konsumenten hade erhållits som gåva. Avgörande 2014-03-21; 2013-07615

AL yrkade betalningsbefrielse med 435 kr. Som grund för yrkandet åberopade han att han inte hade ingått något avtal om prenumeration på tidskriften. År 2012 fick han en kortare prenumeration på en tidskrift i julklapp. Varje nummer åtföljdes av erbjudanden om förnyelse av prenumerationen vilket han aldrig antog. Han förutsatte därför att leveransen skulle upphöra när det sista numret hade levererats, men tidningarna fortsatte att komma. Efter nio månader fick han en påminnelse om att han skulle betala 435 kr för de tidningar som hade skickats.

Bolaget motsatte sig yrkandet med hänvisning till att AL har accepterat företagets introduktionserbjudande och prenumerationsvillkor.

Allmänna reklamationsnämnden gjorde följande bedömning

AL gör gällande att han inte själv beställt tidningen utan fått den i gåva. Bolaget har gett in dokumentation som visar att AL varit prenumerant och att prenumerationen betalades i december 2012. Nämnden anser att dokumentationen varken bevisar att det att det är AL som träffat prenumerationsavtalet med företaget eller att han fått del av vare sig introduktionserbjudandet eller prenumerationsvillkoren.

Den omständigheten att företaget skickat fler tidningar än prenumerationen omfattade till AL innebär inte att avtal om leverans av ytterligare tidningar har ingåtts. Bolaget bör därför avstå från sitt krav mot AL. Nämnden rekommenderar bolaget att avstå från sitt krav på AL.

2013-07615

2014-04-14

023