ARN 2013-11534

Fråga om omfattningen av en garanti lämnad vid köp av elmoped. Avgörande 2014-09-23

Fråga om omfattningen av en garanti lämnad vid köp av elmoped. Avgörande 2014-09-23; 2013-11534

IBP yrkade ersättning med 498 kr samt att företaget utan kostnad skulle byta ut batterierna på hennes el-moped. Mopeden utlovades vid försäljningen ha en räckvidd på 70 +/- 5 km. Mopedens kapacitet hade konstant sjunkit och till slut stannade mopeden helt efter 36 km. Säljaren informerade inte om att mopeden/batterierna var ett år och 9 månader gamla vid leveranstillfället vilket kan ha inverkat på kapaciteten. Såvitt avser bromsbeläggen har dessa hållit mindre än ett år trots fyra månaders vinteruppehåll. När bromsarna reklamarades visade det sig att bromsbeläggen fram var helt nedslitna. Dessa har nu bytts ut till en kostnad om 498 kr.

Företaget motsatte sig kraven. Vid lagerhållning underhållsladdas batterierna kontinuerligt och batterierna tappar inte något av sin kapacitet. Räckvidden kan variera av flera faktorer såsom exempelvis kyla, körstil, skjutsning och upprepad tömning. Om batterierna inte sköts rätt avtar deras kapacitet och därmed minskar scooterns räckvidd. För batterierna gäller en garantitid om sex månader från registeringsdatum vilket innebär att garantitiden har löpt ut. Precis som på en vanlig moped kan bromsklossar behövas bytas efter något år. Med hänsyn till uppskattad körsträcka anser företaget inte att det är något konstigt att bromsbelägg behöver bytas och att batteriernas kapacitet minskat då detta är förbruknings/slitagedelar.

Allmänna reklamationsnämnden gjorde följande bedömning

Den garanti som lämnats avseende elmopeden är inte en s.k. funktionsgaranti utan i stället en mycket mer begränsad garanti. Garantin omfattar bara ursprungliga fel, dvs. fel som fanns när köparen i samband med köpet tog emot mopeden. Det är dock enligt garantivillkoren säljaren som har bevisbördan för att det inte är fråga om sådana ursprungliga fel. Garantier av detta slag brukar benämnas Almén-garantier (se Eriksson, Nordling, Palm, Konsumentköp – En kommentar till konsumentköplagen, 2011, s. 160).

Det har inte gjorts gällande annat än att mopeden inledningsvis klarade att köra utlovad sträcka och att bromsbeläggen var felfria. Det är därmed inte fråga om ursprungliga fel. De uppkomna felen omfattas därför inte av garantin. Det har i ärendet inte heller framkommit någon annan grund för att säljaren skulle ha något ansvar för de uppkomna felen. IBP:s yrkanden ska därför avslås.

2013-11534

2014-11-24

030