ARN 2014-10238

Fråga om rätten till ersättning vid tågtransport när en övervägande del av förseningsminuterna har berott på transportören.

Fråga om rätten till ersättning vid tågtransport när en övervägande del av förseningsminuterna har berott på transportören. Beslut 2015-04-24; 2014-10238

M begärde återbetalning av ytterligare 1 079 kr av biljettpriset, antingen i kontanter eller i form av ett värdebevis. Hon hade bokat en tågresa med S från Malmö till Stockholm. Även om en olycka på vägen gjorde att tåget kom för sent till Malmö, berodde en timme av förseningen till Stockholm på att transportören S beslöt att hennes tåg, till skillnad från övriga, skulle stå kvar vid perrongen i Malmö i mer än en timme innan det fick avgå.

S motsatte sig kravet. Företaget har ersatt M med 25 procent av biljettens värde eftersom den slutliga försenigen uppgick till 98 minuter. Enligt de allmänna villkoren för resan, och ytterst EG-förordningen nr 1371/2007, har en resenär rätt till återbetalning av 25 procent av biljettpriset om tåget är 60-119 minuter försenat. Ersättning med värdebevis kommer endast i fråga om S på något sätt har varit vållande till någon del av förseningen enligt punkt 14.1 i de allmänna villkoren. Anledningen till att M:s tåg inte kunde avgå direkt efter den försenade ankomsten till Malmö var att ombordpersonalen och lokföraren, enligt gällande regler och kollektivavtal, var skyldiga att vila innan de kunde påbörja resan till Stockholm.

Allmänna reklamationsnämnden gjorde följande bedömning

I ärendet är ostridigt att förseningen har uppgått till mer än 60 minuter. Enligt artikel 14.1 i de allmänna villkoren för resan har resenären i en sådan situation rätt att få ett värdebevis motsvarande hela resans pris om S orsakat en övervägande del av förseningsminuterna. Eftersom det i ärendet är utrett att en övervägande del av förseningsminuterna har berott på personalläget hos S, vilket ligger inom bolagets kontroll, ska bolaget rekommenderas att, utöver den del av priset som redan har återbetalats, ge M ett värdebevis på 1 079 kr. Yrkandet ska därför bifallas.

2014-10238

2015-06-22

018