ARN 2016-09309

Näringsidkaren har inte bevisat att konsumenten fått en påminnelse om automatisk förlängning av ett avtal. Konsumenten har därför haft rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet. (Lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning.)

Näringsidkaren har inte bevisat att konsumenten fått en påminnelse om automatisk förlängning av ett avtal. Konsumenten har därför haft rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet. (Lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning.)

Beslut 2017-05-18; 2016-09309

JH begärde att slippa betala kostnaden för ett års abonnemang. Han skapade ett konto på

företagets dejtingsida i den 7 juli 2015 och betalade för ett år. I maj 2016 sade han upp sitt konto via ett brev. Trots det fakturerade företaget JH för ytterligare ett år.

Företaget motsatte sig kravet. JH sade inte upp sitt avtal. Därför förlängdes avtalet den 8 juli

2016.

Allmänna reklamationsnämnden gjorde följande bedömning.

Svensk lag är tillämplig på rättsförhållandet. Enligt 1 § lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning är det möjligt att avtala om automatisk förlängning av ett avtal som ingåtts på bestämd tid. Av 3 § första stycket följer dock att det krävs att näringsidkaren påminner konsumenten om den automatiska förlängningen, ifall avtalet förlängs på mer än tre månader. En sådan påminnelse ska vara skriftlig och måste skickas till konsumenten senast en månad före den dag då avtalet senast måste sägas upp. Annars har konsumenten, enligt paragrafens andra stycke, rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

JH har inte bevisat att han har sagt upp avtalet den 14 maj. Eftersom företaget inte har bevisat att det sänt sådan påminnelse som anges i 3 § har JH haft rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. En sådan uppsägning får anses ha gjorts när han den 8 juli 2016 begärde en s.k. chargeback (återbetalning) av det debiterade belopp som avsåg den nya avtalsperioden.

JH har således inte under någon längre tid utnyttjat tjänsten efter den automatiska förlängningen. Företaget ska därför rekommenderas att avstå från hela sitt krav.

2016-09309

2017-08-23

022