ARN 2017-00493

För att försäkringstagaren ska ha rätt till ersättning ur livförsäkring för häst krävs enligt villkoren att hästen enligt veterinärmedicinsk expertis varaktigt har förlorat sin användbarhet. Försäkringsbolaget har enligt villkoren rätt att anvisa veterinär. Förbehållet om bolagets rätt att anvisa veterinär innebär dock inte att rätten till ersättning bortfaller om försäkringstagaren låter hästen undersökas av en icke anvisad veterinär.

För att försäkringstagaren ska ha rätt till ersättning ur livförsäkring för häst krävs enligt villkoren att hästen enligt veterinärmedicinsk expertis varaktigt har förlorat sin användbarhet. Försäkringsbolaget har enligt villkoren rätt att anvisa veterinär. Förbehållet om bolagets rätt att anvisa veterinär innebär dock inte att rätten till ersättning bortfaller om försäkringstagaren låter hästen undersökas av en icke anvisad veterinär.

Beslut 2017-05-18; 2017-00493

MK begärde ersättning ur livförsäkringen för sin häst.

Hon hade en hästförsäkring med livförsäkring hos bolaget. Hästen skadades och blev behandlad och bedömd på en hästklinik med mycket duktiga veterinärer. Båda de behandlande veterinärerna hade specialistkompetens. Hästen blev utdömd. Försäkringsbolaget godkände dock inte avlivning utan begärde en second opinion av deras veterinär i Göteborgstrakten. Hon skulle alltså behöva åka till Göteborg med hästen som hade ont och inte alls mådde bra. Det vore orimligt att dra ut på lidandet med en second opinion när den redan blivit bedömd av flera kompetenta veterinärer. Hon såg till hästens bästa och den avlivades därför utan försäkringsbolagets tillstånd.

Försäkringsbolaget motsatte sig kravet.

Livförsäkringsersättning kan utges om hästen dör, insjuknar eller skadas så svårt att den enligt veterinär medicinsk expertis varaktigt förlorat sin användbarhet som rid-, avels- eller brukshäst och därför måste avlivas. Försäkringsbolaget har rätt att anvisa veterinär. MK efterfrågade försäkringsbolagets tillstånd att avliva hästen efter bedömning av en veterinär som hon själv hade anlitat. Den utdömningsorsak som angetts var mycket ovanlig så försäkringsbolaget önskade anvisa egen veterinär för förnyad/kompletterande bedömning. I beskedet till MK angavs uttryckligen att tillstånd till avlivning inte beviljades. Trots detta lät MK avliva hästen. Eftersom hon inte inhämtat försäkringsbolagets godkännande för avlivning, utan istället – i strid mot uttryckligt krav på att ytterligare veterinärmedicinsk bedömning – avlivat hästen, är hon inte berättigad till någon livförsäkringsersättning med anledning av skadan.

Allmänna reklamationsnämnden gjorde följande bedömning.

För att MK ska rätt till ersättning ur hästens livförsäkring krävs enligt de aktuella försäkringsvillkoren att hästen dör, insjuknar eller skadas så svårt att den enligt veterinärmedicinsk expertis varaktigt förlorat sin användbarhet som rid-, avels- eller brukshäst och därför måste avlivas. Försäkringsbolaget har enligt samma villkor rätt att anvisa veterinär.

Enligt nämndens uppfattning innebär inte förbehållet om rätt för försäkringsbolaget att anvisa veterinär att rätten till ersättning bortfaller om försäkringstagaren inte låter hästen undersökas av en anvisad veterinär. Kan försäkringstagaren visa att försäkringsfall föreligger, det vill säga att hästen till följd av dödsfall, sjukdom eller skada förlorat sin användbarhet som rid-,

2017-00493

2017-08-23

019

avels- eller brukshäst och därför måste avlivas, har försäkringstagaren rätt till ersättning ur försäkringen.

För att kunna ta ställning till om försäkringsfall föreligger i detta ärende, krävs dock enligt nämndens bedömning veterinärmedicinsk sakkunskap. Nämnden har ingen egen veterinärmedicinsk sakkunskap. Nämnden kan därför inte pröva ärendet.