A 4

En pappersstorlek i ISO 216, den internationella standarden för pappersformat. Begreppet har inte någon särskild juridisk betydelse, men används i 3 kap. 1 § Varumärkesförordningen (2011:594).