Allmän förhandlingsskyldighet

Även kallat den allmänna förhandlingsrätten.

Arbetstagarorganisationer har rätt att begära förhandling med arbetsgivare i frågor rörande förhållandet mellan arbetsgivare och medlem i organisationen som är eller har varit anställd hos arbetsgivaren Denna rätt tillfaller även arbetsgivare. Det föreligger en skyldighet att träda i förhandling i alla slags tvister om motparten begär det.