Allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag

Beskrivning saknas!