Anställning för viss tid så länge uppdraget varar

Beskrivning saknas!