Anställningsskydd, Turordning vid uppsägning

Beskrivning saknas!