Arbetsmiljöombud

En alternativ beteckning för skyddsombud.

Sedan 1 januari 2010 används detta begrepp som en synonym för skydddsombud i arbetsmiljölagen. Detta för att visa på den utveckling som skett i arbetsmiljöarbetet, från arbetarskydd till ett systematiskt arbetsmiljöarbete som också innefattar psykiska och sociala frågor.