Arbetstagarfallet

Beslut som rör enskilda arbetstagare personligen, t.ex. en omplacering eller uppsägning p.g.a. personliga skäl.