Aval

Ett borgensåtagande till säkerhet för betalning av check eller växel.