Avsikt att lämna medlemsstaternas territorium

Beskrivning saknas!