Benefik

Utan vederlag.

Exempelvis är gåva en benefik rättshandling.