Beskattningsår

Det år man beskattas för, d.v.s det år då inkomsterna uppstår eller blir tillgängliga. Själva beskattningen sker året efter beskattningsåret, under taxeringsåret.