Civilrätt

Det rättsområde som rör förhållanden mellan enskilda.

Exempelvis köp, hyra, arrende, lån, avtal, skadestånd, familjerätt, m.m. Kallas även privaträtt. Ordet härstammar från det latinska Ius Civile.

Jämför Offentlig rätt.