lagen.nu

Civilrätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Det rättsområde som rör förhållanden mellan enskilda.

Exempelvis köp, hyra, arrende, lån, avtal, skadestånd, familjerätt, m.m. Kallas även privaträtt. Ordet härstammar från det latinska Ius Civile.

Jämför Offentlig rätt.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Civilrätt finns beskrivet i svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation