Destinatär

En person som kan komma ifråga för utbetalning eller andra förmåner från en stiftelse.