Det belopp i svensk valuta som bötesstraffet avser, och