Dold klausul

En klausul som inte behöver skrivas in i ett kontrakt för att gälla.

En klausul är en tilläggsparagraf till ett kontrakt som närmare bestämmer, förklarar eller inskränker något av dess innehåll. Många allmänna rättsprinciper räknas som dolda klausuler.