Dom

Dom är det sätt på vilket rätten avgör saken enligt 17 kap. 1 § RB eller enligt 30 kap 1 § RB.